NTP-OTKP-17-0057 „Önfeledten sikeresen” címmel logikai-matematikai tehetséggondozó pályázat

 

Projekt időtartama: 2017.07.01.-2018.06.30.

 

Cél: A játékos tehetségfejlesztő foglalkozások során fejlődjön önbizalmuk, képességeik, melyek a későbbiek folyamán szükségesek lesznek az életben. A meglévő ismereteikre támaszkodva merjen kérdezni, vélemény formálni, ítéletet alkotni, információ birtokában tudjon dönteni, és a következtetések levonásával bővüljenek a logikai úton nyert tapasztalataik. A tehetséggondozó program megvalósítása során önfeledt és sikerorientált légkört kialakításával a pozitív társas kapcsolatok erősödjenek. A családok bevonásával a szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés, információcsere a cél, ismerje fel gyermekében a pozitívumot és legyen rá büszke.

 

Tevékenységek: játékos feladatmegoldások, puzzle kirakó verseny, családi játékos lazító foglalkozás.

 

Módszerek: didaktikus játék, egyéni feladatmegoldás, csoportos feladatmegoldás, önálló megfigyelés

A gyerek a munka során felfedezi saját erősségeit-gyengeségeit. A gyengeségeit, mint javítandó területet fogja megélni, és nem keseredik el. A kiscsoportos feladat megoldások során fejlődik a szociális kompetenciájuk, szociális érzékenységük (pl. tolerancia, együttműködés, nyitottság, szabálytartás, jó időbeosztás, pontosságra törekvés), a kooperatív tanulás módszerével felfedezik a közösségben rejlő erőt. Fejlődik önuralmuk, türelmük, egymás mind jobb megismerésével képessé válnak arra, hogy a feladatokat egymás között megosszák. Fejlődik megfigyelő képességük, finommotorikájuk, türelmük a puzzle kirakásával. Az irányok differenciálásával, a szem-kéz koordináció, a formaemlékezet fejlesztésével fejlődik grafomotoros képességük. Az analízis-szintézist igénylő játékok során (puzzle, keresd a párját) fejlődik gondolkodásuk. A rendszerezés logikus gondolkodásukat fejleszti.

 

    NTP - OTKP - 17